Beboerklage

Hvis du ønsker at indgive en klage over en anden beboer for overtrædelse af husordenen, kan du downloade en blanket til brug for anmeldelsen.

Blanketten bedes du venligst indsende til mail eller aflevere den på vores kontor.

Vi mener, at klager over naboer eller andre beboere bedst løses af beboerne selv, og derfor opfordrer vi til at løse problemet med en fornuftig snak.

Hjælper dette ikke, afleveres en skriftlig klage til afdelingsbestyrelsen eller send den til ovennævnte mailadresse.                      

Som udgangspunkt behandler vi kun skriftlige klager, og du vil som klager være anonym, indtil der evt. starter en sag i Beboerklagenævnet eller i retten.