”Øst i centrum” er et samarbejde mellem Alabu Bolig, Lejerbo og Aalborg Kommune.

Det er en boligsocial helhedsplan, der sætter fokus på en fortsat positiv udvikling af bydelen Aalborg Øst.

Helhedsplanen vil i et tæt sammenspil med områdets beboere og andre aktører arbejde med tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar samt en kriminalpræventiv indsats.

”Øst i centrum” omfatter området Skallerupvej, Saltumvej og GrønneParken, og projektteamet er at finde på Saltumvej 13.st.tv.,9220 Aalborg Ø.

Der er tale om et 4 årigt projekt, der løber fra 1.februar 2017 – 31.januar 2021 finansieret af Landsbyggefonden.

Kontaktoplysninger Projektteam Øst i Centrum

Louise Rosholm, projektleder:

lr@alabubolig.dk

Mobil: 27790090

Thomas Fjeldgaard, job og uddannelsescoach:

tfj@alabubolig.dk

Mobil: 27779282

Anne Louise Larsen, projektmedarbejder – forebyggelse og forældreansvar:

all@alabubolig.dk

Mobil: 27779280

Karen Puggaard Klausen, social vicevært

kpk@alabubolig.dk

Mobil : 27779283