Borgermøde i Aalborg SØ vedr. Grønlands Torv, Umanakvej og Ivigtutvej

Mandag den 26. februar afholdtes et borgermøde for Alabu Boligs afdelinger 12, 18, 19 og 20 i Aktivitetscentret på Grønlands Torv med 94 tilmeldte beboere.

Mødet kom i stand som en del af et samarbejde mellem Alabu Bolig, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune vedrørende de udfordringer, der opleves på Grønlands Torv og Umanakvej i Aalborg SØ. Formålet med mødet var at få en fælles drøftelse af den oplevede utryghed og uro på Grønlands Torv samt at få en status på Politiets og SSPs arbejde i området.

Laila Thomsen bød velkommen, hvorefter Tina Aaskov Feder og Denise Bakholm præsenterede det brede samarbejde, der er etableret vedr. Aalborg SØ med procesgruppe og styregruppe, med deltagelse af boligorganisationerne i Aalborg SØ, kommunale parter og Nordjyllands Politi.

Politikommissær Henrik Taagaard fremlagde status på politiets arbejde henover de sidste fire måneder og præsenterede sammen med Nuuradiin Salah Husein fra SSP sekretariatet de tiltag, som man har iværksat i løbet af de sidste par måneder, og der blev lagt vægt på, at en bæredygtig strategi er en dialogbaseret og anerkendende tilgang til de unge i området.

Der var en åben debat mellem beboerne og repræsentanterne fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Alle fik muligheden for at sætte ord på deres konkrete frustrationer, utryghed og tanker for fremtiden. Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi fik ny viden med fra mødet, og der kom konkrete løsningsforslag frem på mødet, der fremadrettet kan medvirke til at styrke tryghed og trivsel i afdelingerne.

Der blev afslutningsvis lagt vægt på, at det ikke er muligt for politi og kommune at løfte opgaven alene, men at det kræver et fortsat samarbejde for på sigt at få en bæredygtig løsning. Der opfordres til, at beboerne medvirker til at italesætte de daglige udfordringer samt underretter politiet og samarbejdspartnere i området, når det er påkrævet. Det skal medvirke til, at indsatserne og samarbejdet i området bliver målrettet og konkret.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Alabu Boligs cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies