Boligforeningen Vanggården

Boligforeningen Vanggården startede i 1941. Det første projekt var opførelse af 60 lejligheder i Amagergade og i 1943 byggede man yderligere 70 lejligheder i samme gade. Siden er det gået slag i slag, så Vanggården i 2010 har 22 afdelinger og 1969 lejligheder.

Selvom Boligforeningen Vanggården er over 60 år, er foreningen ikke gået i stå. I 2006 udarbejdede Vanggården i forbindelse med organisationsudvikling sin Mission - Vision - Værdier.


Mission:

Boligforeningen Vanggården er en almen boligforening med sit primære virke i Stor Aalborg.

Foreningen tilvejebringer tidssvarende boliger til et bredt udsnit af befolkningen. Vanggården skaber rammerne for social tryghed blandt beboere og ansatte.


Vision:

Vanggården vil være kendt i Aalborg og omegn som en rummelig og veldrevet forening med et aktivt beboerdemokrati.

Beboere og medarbejderne skaber rammerne, således det er attraktivt at bo og arbejde i foreningen.


Værdier:

Respekt & Omsorg

Fællesskab & Sammenhold

Visionær & Innovativ