Boligforeningen Fjordblink

Boligforeningen Fjordblink er stiftet den 7. april 1938 som en andelsboligforening. I dag er Fjordblink en almen boligorganisation.

Under og efter krigen blev der især bygget familieboliger og forretninger i Aalborgs Vestby. Kun to af Fjordblinks første 9 afdelinger lå ikke i Vestbyen.

I løbet af 50’erne og 60’erne var Fjordblink med til at udvikle Grønlænderkvarteret med boliger og forretninger.

I slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne blev det til op mod 200 boliger i Aalborg Øst.

I 80’erne og 90’erne var turen kommet til Gug Øst og Klarup.

I 90’erne blev byggeriet præget af nye opgaver såsom ældre- og plejeboliger forskellige steder i byen. Lige efter årtusindeskiftet er det blevet til nybyggeri i Aalborgs midtby, med 93 ungdomsboliger og 14 familieboliger på det gamle havneområde mellem broerne – i Brohusgade.

I 2011 påbegyndte Fjordblink opførelsen af 175 ungdomsboliger og 35 familieboliger på det tidligere godsbaneareal og i 2012 yderligere 70 ungdomsboliger på den tidligere Eternitgrund.

Fjordblink har altid været og vil også fremover være parat til omstilling og fornyelse samt være med til at bygge de typer af boliger, der er behov for.

I 2008 indgik Boligforeningen Fjordblink en aftale med Boligforeningen Vanggården om med virkning fra 1. januar 2009 at etablere administrationsfællesskabet Alabu Bolig. Administrationsfællesskabet har lejet Fjordblinks tidligere administrationslokaler i Brohusgade.