Kollegie i Ålborg

Studerende i Ålborg bor på kollegie

Flere og flere af de studerende i Ålborg vælger at flytte på kollegie. Det giver dem et fantastisk studiemiljø, kort afstand til uddannelsesinstitutionen og en overkommelig husleje.

Et kollegie er på mange måder en oplagt mulighed for de unge boligsøgende i Ålborg. Når man bliver optaget på drømmestudiet, betyder det i mange tilfælde, at man er nødt til at rykke teltpælene op og flytte til en ny by – og så kan det være rart at bo nær ved andre, der er i præcis samme situation.

I Ålborg er der flere gode kollegier, der ligger nær seminariet og universitetet, men det er ikke kun den korte afstand til skolen, der gør kollegier i Ålborg eftertragtede. Det er også det helt unikke studemiljø, man kun finder på netop et kollegie.

Kollegiet huser nemlig kun unge under uddannelse, og det åbner muligheder for alt fra fælles lektielæsning og madklubber til fester og vidensdeling på tværs af de forskellige studieretninger. At bo på et kollegie kan altså både være godt for studiet – men især for det sociale liv, der ellers kan være svært at opretholde, når man netop er flyttet væk fra de gamle venner og bekendte.

Mange forbinder livet på et kollegie med en masse fælles faciliteter, så som fælles køkken og fælles bad, men på flere moderne kollegier er hver enkelt kollegie-lejlighed udstyret med flere faciliteter, så fællesskabet i højere grad kan vælges til og fra alt efter humør.

Kontakt os:

Alabu Bolig
Brohusgade 2B
9000Aalborg

Telefon:  96 331 331

Fax:  96 333 010

E-mail:  info@alabubolig.dk

Web:  www.alabubolig.dk

Iban nr. DK914572292768

swift: spnodk22