Boliger

De mange boliger som administreres af Alabu Bolig er inddelt i afdelinger i forskellige områder. I kortet nedenfor ser du den geografiske placering af afdelingerne, og i kolonnen til venstre kan du skifte mellem områderne og trykke ind på de enkelte afdelinger for yderligere information.